Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců

Společnost ALBA CR spol. s r.o. je realizátorem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005488 s názvem „Program vzdělávaní spol. ALBA CR pro zvýšení adaptability pracovníků“ v rámci výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.