Projekt Elektromobilita

V letech 2018 - 2019 společnost ALBA CR spol. s r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Společnost ALBA CR spol. s r.o. do svého majetku pořídila elektromobil značky Nissan, model Leaf.

V letech 2018 – 2019 společnost ALBA CR spol. s r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility ve společnosti ALBA CR spol. s r.o. proběhla zakoupením elektromobilu značky Nissan, model Leaf. Jedná se o elektromobil v kategorii BEV, tedy čistý elektromobil.

Elektromobil je v rámci společnosti ALBA CR spol. s r.o. aktivně využíván pro přepravu zaměstnanců i materiálu a pro přepravu mezi provozovnami Žadatele v České republice. Od roku 2019, kdy byl elektromobil do majetku společnosti pořízen, došlo k rozšíření sítí nabíjecích stanic po celé České republice, pořízený elektromobil tak může urazit trasu mezi místem realizace v Ostravě a pobočkami v Brně a Škvorci. Ačkoliv provozovatelé nabíjecích stanic dnes účtují převážně dynamicky a ne paušálně, je cena nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích přijatelná. Nejvíce ekonomické je pomalé nabíjení v rámci provozoven společnosti ALBA CR spol. s r.o.

Aktuálním problémem je jak vysoká cena standardních pohonných hmot, tak elektrické energie. V roce 2022 tak nabíjení elektromobilu přináší jasnou ekonomickou výhodu pouze při zajištění mimořádně výhodných podmínek s dodavatelem elektrické energie. Zcela jasný je však efekt ekologický, jelikož pořízený elektromobil v místě provozu nevytváří žádné znečištění okolí – emise a hluk.

Za dobu používání elektromobil nevyžadoval větší servisní zásah, dojezd elektromobilu a tím pádem kapacita baterie se udržuje na stabilní úrovni. Servisní střediska značky Nissan jsou velmi profesionální.

Benefitem pro Žadatele je také častá výhoda volného parkování ve větších městech, úleva na silniční dani a osvobození od platby za dálniční známku.

Zaměstnanci žadatele využívání elektromobilu chválí a považují ho částečně za firemní benefit, jelikož se mohou seznámit s inovativní technologií.

 

SPOLEČNOST ALBA CR SPOL. S R.O. ZÍSKALA CELKOVOU DOTACI VE VÝŠI 240 767,63,- KČ.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu – Elektromobilita – ALBA CR spol. s r.o.

Jméno žadatele – ALBA CR spol. s r.o.

Termín realizace – 4. 12. 2018 – 9. 1. 2019.

Způsobilé výdaje – Pořízení 1 ks vozidla – elektromobilu v kategorii BEV, celkem 370 411,74,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% z pořizovací ceny vozu bez DPH – dle pravidel Výzvy.

Popis projektu – Projekt žadatele ALBA CR spol. s r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu.