Projekt demolice a výstavby výrobní haly

Společnost ALBA CR spol. s r.o. realizuje projekt CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007950 "ALBA CR spol. s r.o. - demolice a výstavba haly na výrobu židlí".

Společnost ALBA CR spol. s r.o. realizuje projekt CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007950 “ALBA CR spol. s r.o. – demolice a výstavba haly na výrobu židlí”.

Cílem projektu je demolice v současné době nevyhovujících objektů na p. p. č. 3545/2 a 3542 (k.ú. Slezská Ostrava) a na jejich stávajícím místě výstavba nové moderní haly na výrobu kancelářských židlí. Objekty, které budou demolovány, jsou objekty vystavěné ve 40. – 50. letech minulého století. V současné době je nelze efektivně využívat pro jakoukoliv výrobní činnost, neboť jsou ve velmi špatném, téměř havarijním stavu. Z tohoto důvodu jsou využívány pouze jako nevytápěné skladové prostory výrobků a komponent.

Novostavba provozní haly bude pravoúhlá stavba o dvou obdélníkách o rozměrech přístřešku pro expedici 12,24 x 17,9 m a rozměrech haly 29,1 x 34,8 m. Bude mít jedno np se sedlovou střechou, orientovanou hřebenem střechy ve směru sever – jih a bude využívat stávající dopravní napojení areálu. Hala bude umístěna na místě výše uvedených bývalých (zdemolovaných) skladů, a to na místě staré nevyhovující skladové budovy na p. p. č. 3545/2 (červená budova – sklad hotových židlí) a staré nevyhovující skladové budovy na p. p. č. 3542 (žlutá budova – studený sklad komponent). Přístřešek expedice bude mezi stávající budovou na p. p. č 3543 a novostavbou haly. Staticky a dispozičně bude závislá pouze na nové hale. Součástí výstavby objektu jsou i přilehlé zpevněné plochy (rozšíření vjezdu pro nákladní automobily, obslužné komunikace).

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.Na projekt je poskytována finanční podpora EU.